Certifikáty pro strážné kód 68-008-E

získejte profesní kvalifikaci "strážný"

Jmenuji se Jiři Schindler a mimo jiné působím jako zkušební komisař (autorizovaný zástupce) pro získání profesní kvalifikace "strážný". Číslo mého oprávnění vydané MV je MV-137489-2/OBVV/VO-2012.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vyhláška Ministerstva vnitra č.16/2009 Sb., řeší podmínky vydávání, provozování koncesovaných živností Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů. Novela živnostenského zákona mj. nařizuje provozovatelům bezpečnostních agentur zajistit odbornou způsobilost svých zaměstnanců zkouškou profesní kvalifikace. Stejně jsou na tom také majitelé bezpečnostních agentur provozující koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. I tito musejí vykonat zkoušku profesní kvalifikace, prokazují odbornou způsobilost, jinak jim bude jejich živnost zrušena živnostenským úřadem.

číst dále...

Výše, obecně to co říká zákon, zjednodušeně řečeno každý pracovník, který vykonává profesi strážný musí tuto zkoušku složit a každý zaměstnavatel to musí svým pracovníkům umožnit jinak musí takového pracovníka propustit.

Pokud živnostenský úřad nebo kterýkoliv z kontrolních orgánů zjistí, že tato podmínka není dodržována, může dojít ze strany živnostenského úřadu až k odebrání živnostenského oprávnění pro tuto oblast a zákazu činnosti.

Cílem tohoto zákona není zvyšovat administrativu a náklady firmám, ale především to, aby bezpečnostní agentury věnovali více pozornosti vzdělávání a školení svých zaměstnanců, kteří nejen tzv. chytají zloděje ale jako . ,,bezpečnostní pracovníci“ se v rámci svých povinností setkávají s různými situacemi, které se týkají mimo jiné bezpečnosti práce a požární ochrany,

Měli by umět poskytnout i první pomoc a umět účinně spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému počínaje PČR přes HZS až po zdravotnický personál v případě mimořádných událostí na objektu, kde vykonávají svoji činnost.

Na mých stránkách najdete nejen testové otázky k písemné zkoušce, modelové situace pro ústní zkoušku, které Vám budou sloužit k Vašemu samostudiu, ale slovníčku pojmů najdete vysvětlivky k různým pojmům které se často pletou i s názornými fotografiemi.

skrýt

Poradím Vám!

Kontaktujte mne, pokud si nevíte
rady jak na zkoušku strážného.

napište mi:
jischi@tiscali.cz

zavolejte mi:
+420 604 918 815

© 2018 Security One - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio: Pixel Design | Mapa stránek | Podmínky užití